Huy Milk - CEO KU KU711

CEO Huy Milk

Giới thiệu về Huy Milk – CEO KU KU711

Tôi là Huy Milk hiện là CEO của KU711 | Ku.ku711 – Link ku ku 711 đăng ký tài khoản Kubet chính thức.

Họ tên: Huy Milk

Ngày tháng năm sinh: 01-01-1981

Số điện thoại: 0936920270

Doanh Nghiệp: KU711

Chức vụ: CEO (Chief Executive Officer

Email: [email protected]

Post Code: 100000

Địa chỉ: Hà Nội, Viet Nam

Linkedin: www.linkedin.com/in/ceo-huy-milk

Pinterest: www.pinterest.com/ceohuymilk

Instagram: www.instagram.com/ceohuymilk

Facebook: www.facebook.com/ceo.huy.milk

Youtube: www.youtube.com/channel/UCOcV9JVtCWzslb5I8o7TpvQ